FELLESFAG

I tillegg til skolekoret  (se egen lenke) har vi følgende fellesfag:

 

LØRDAGSSEMINAR

På folkehøgskolen er det undervisning også på lørdager. Deler av året har vi gjesteforelesere, i andre perioder har klassene lørdagsjobbing i forbindelse med klasseprosjekter eller produksjoner.

 

AKTUELT

FREDAGSFORUM. Hver uke er det satt av tid til ledelsens møte med alle elevene. Timene varierer i innhold, med alt fra politiske debatter til litterære temaer. Inviterte gjester holder forelesninger i aktuelle temaer innen miljø, solidaritet og samfunn.  Elevene leder etter tur «Ukeslutt», en uhøytidelig oppsummering av siste ukes viktige medienyheter.

 

INTERNATTIME

Det er satt av en time i uka til rydding og rengjøring av internatet, samt til samtale rundt det å fungere i et fellesskap.