LØRDAGSSKOLE

På folkehøgskole er det oftest lørdagsundervisning.  Det er fordi vi har et kort skoleår med avslutning i mai, men allikevel skal ha 190 undervisningsdager som på videregående skole.  Enkelte lørdager er allikevel fri.

På Romerike veksler vi mellom å tilby spennende foredragsholdere  og ha linjeundervisning på lørdager. Av og til tilbyr kursholderne  temaer som er nær knyttet opp mot teater, eller det kan være aktuelle allmenne eller politiske temaer.  Resten av lørdagene jobber klassene linjevis mot premierer.