SKOLEKOR

Koret et skolens hjerte og stolthet. Alle deltar. Foruten gleden ved å synge, er det sterkt å opptre sammen med over hundre medelever. Det er en opplevelse skolen ønsker alle elever skal ta med seg herfra. 

Det er vanligvis  korøving 1 gang i uka, men i vårsemesteret er det  ekstraøvinger i forbindelse med den årlige korkonserten – en av årets store begivenheter!