SØK

Husk å ettersende karakterutskrifter, attester etc. per post eller legg de ved søknaden din som du sender inn elektronisk.

Vi starter opptaket 1. februar og holder på helt til alle linjene er fylt opp. Vi har ingen søknadsfrist. Det vil si at dersom det er ledige plasser i august kan vi ta inn elever helt fram til skolestart.

 

OPPTAKSKRITERIER

  • Aldersgrense 18 år 
  • Jevn fordeling mellom gutter og jenter 
  • Geografisk spredning 
  • Variert sammensetning av instrumenter på linjene Musikkteater og Lyd og Musikk 
  • Tidligere erfaring fra kunst/kulturarbeid vektlegges

 

OPPTAKSRUTINER

  • Opptak skjer fra 1. februar til alle linjene er fylt opp. Vi har ventelister og kan ta inn elever helt fram til skolestart. 
  • Alle som får tilbud om plass, har 10 dagers svarfrist. 
  • Innmeldingsgebyr kr 2 000,- må betales inn omgående, hvis ikke går plassen til andre. Pengene refunderes ikke dersom du sier ifra deg plassen på et senere tidspunkt.