SOSIALE AKTIVITETER

Når 100 elever deler både skolegang, fritid og måltider blir det sosiale samværet en viktig og stor del av folkehøgskoleåret. Mange sosiale aktiviteter er organisert gjennom elevrådet, for eksempel:

Quiskvelder med vafler, ulike stunts på internatene, halloweenfeiring, skoleball, dansekvelder, ludoturneringer etc. På Jessheim er det også muligheter for kafè/restaurantbesøk med medelever.

Hver onsdagskveld drar elevene i gang peiskvelder. Grupper inndelt etter fylker har ansvar for underholdningen og allsangen. Sangboka benyttes flittig. Den får alle elever i gave første skoledag.

Ellers er hele folkehøgskoleåret utpreget sosialt med små og store uformelle treff på internatene. Fordi internatene har egne kjøkken, er det ikke få pizzakvelder/kosekvelder/bursdager/temakvelder som arrangeres der!