TEATER

Teaterlinjen på Romerike Folkehøgskole har vært et begrep i norsk teater- og musikk-liv i over 50 år. På denne linjen får du utvikle deg som menneske og skuespiller. Du får jobbe med kropp og stemme, og medvirke i store og små teaterforestillinger. Du får realisere egne prosjekter, og utfordre dine samarbeidsevner i et ensemble.

I første fase (grunntreningsperioden) jobber teaterelevene med: 

  • lek som innfallsvinkel til kreativt arbeid 
  • stemmetrening (projeksjon, fokus, diksjon) 
  • dans og fysisk trening 
  • improvisasjonsteknikker 
  • monolog og dialogarbeid 
  • tekst- og situasjonsforståelse 

 

Etter hvert står samarbeid med de andre linjene (lys, lyd, scenografi, kostyme/sminke) ved skolen sentralt.

Da jobber de 4 teaterklassene med ulike teaterforestillinger, enten mot store produksjoner med mange visninger, eller mot mindre klasseprosjekter som vises internt. I klasseprosjektfasene deler klassene seg i mindre grupper, og fordyper seg i ulike temaer og sjangere. Enkelte ganger er prosjektene helt elevstyrte, andre ganger blir klassen enig med lærer om valg av stykker. Klasseprosjektperiodene er uansett din tid og din mulighet til å utforske det som pirrer nysgjerrigheten din. Men med forbehold om endringer i undervisningsopplegget.

I arbeidet med de store produksjonene samarbeides det tett med designklassene, som skal skape den visuelle rammen rundt forestillingene. Du skal kostymeres og sminkes, og du lærer å legge dine egne teatermasker. Du vil også få noe erfaring med produksjon av scenografien 

til stykket. 

Skolens ambisjon er at våre teaterelever skal få prøve ut mest mulig i et kort hektisk skoleår.

Det blir satt store krav til deg. Du må lære mye utenat, og prosjektene har ofte korte øvingsperioder. Men motiverte elever vil få mye igjen – dette er et knall seriøst og utrolig morsomt år for alle som elsker teater!

Velkommen til teaterlinjen på Romerike Folkehøgskole!