TEATERBESØK

Hele skolen drar jevnlig til Oslo for å se teater- eller danseforestillinger. Vi besøker de forskjellige profesjonelle scenene og legger opp til et variert program gjennom året. Billetter/reise er betalt gjennom skolepengene.

I tillegg går vi ofte i Ullensaker Kulturhus på Jessheim. Skolen får tilbud om billetter til mange av deres forestillinger (bl.a fra Riksteateret), og da kan våre elever gå dit klassevis eller individuelt når de har lyst og anledning.